GOLFMK8
GOLFMK7
GOLFMK6
GOLFMKV
V
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • A
    http://biareview.com/ http://tutozone.net/ thành lập công ty trọn gói số điện thoại tư vấn luật tư vấn luật công ty luật mạnh, truyền khắp tám phương. Tiếng động đinh tai nhức óc vang lên. Mười người kia phun máu tươi, thân thể bị cuốn đi. Tô Minh bước một bước về phía trước, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tiếp cận một người, tay phải tùy ý điểm lên mi tâm người này. Lập tức toàn thân tu sĩ kia liền run rẩy mãnh liệt, thân thể liền mất đi linh hồn và sinh cơ, bị Tô Minh hút sạch, biến thành tro bụi.
    Thân thể Tô Minh lại nhoáng lên, liên tục nhoáng lên mười lần. Toàn bộ đám tu sĩ kia không kịp truyền ra tiếng kêu thảm thiết đã tiêu tán sạch. Sinh cơ và linh hồn tràn đầy truyền vào trong Tô Minh, tẩm bổ Minh
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top