GOLFMK8
GOLFMK7
GOLFMK6
GOLFMKV
dadu
Reaction score
1

Profile posts Latest activity Postings About

 • A
  http://biareview.com/ http://tutozone.net/ thành lập công ty trọn gói số điện thoại tư vấn luật tư vấn luật công ty luật u nửa ngày sau, Tô Hiên Y mới than nhẹ một tiếng, trong tiếng nói cũng mang theo đắng chát.
  - Đến một lúc nào đó ngươi sẽ hiểu ra đạo lý không có tộc, nào có nhà. Đến lúc đó ngươi sẽ chính thức hiểu rõ ta.
  - Không có tộc, nào có nhà sao?
  Tô Minh trầm mặc một lát rồi hỏi lại một câu.
  - Nếu như ngươi cố ý muốn hận ta thì ngươi có thể hận. Tất cả những việc ta làm quả thật là không phải vì ngươi, mà là vì toàn bộ tộc Tố Minh chúng ta.
  Thân thể Tô Hiên Y run rẩy, thì thào nói.
  - Ta hận ngươi vì cái gì?
  Tô Minh lắc đầu.
  - Ta hận ngươi vì lúc ta cần ngươi, lúc nhìn thấy người khác có phụ thâ
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top